top of page
TROJLISTEK RADOSTI

Trojlístek radosti

DRUZINY
SLUNECKA

SLUNÉČKA

Družina Slunéček je určena pro dívky ve věku odpovídajícímu prvnímu stupni základní školy. Družina je dále rozdělena do jednotlivých kmenů podle věku dívek. Do družiny Tábornic dívky obvykle přecházejí s přechodem na druhý stupeň základní školy.

 

Naše počáteční snažení je zaměřeno především na upevňování vzájemných kamarádských vztahů a zároveň podporujeme holky v samostatnosti.

Převážná část schůzek je proto věnována hrám, ve kterých je často nutná spolupráce nebo naopak samostatná činnost. Když máme chuť, tak pořádáme tematické schůzky nebo si uděláme tvořivé dílny. Postupem času se učíme poznávat přírodu a získáváme nové dovednosti (poznávání rostlin, hradů, zámků a topografických značek, Morseova abeceda, základní uzle, práce s mapou a buzolou). Jako motivace slouží mimo jiné celoroční bodování.

TABORNICE

TÁBORNICE

Družina Tábornic je určena pro dívky ve věku odpovídajícímu druhému stupni základní školy. Družina je dále rozdělena do jednotlivých kmenů podle věku dívek.

 

Naše činnost je zaměřena především na upevňování získaných dovedností a jejich prohlubování. Při nejrůznějších hrách a aktivitách nejen v přírodě se zdokonalujeme v samostatnosti. Hlavně si ale užijeme spoustu legrace.

KORY

KORY

Do této družiny vstupují mladší vedoucí po dvou letech aktivního vedení ostatních družin. S přijetím musí souhlasit všechny členky této družiny.

S přijetím Kory se zavazují k dalšímu aktivnímu působení v oddíle.

bottom of page