TÁBORNÍCI

JAK MÁME LETOS SCHŮZKY?

Schůzky jsou každé pondělí, čas bude upřesněn po zahajovací schůzce

CO

DĚLÁME?

Družina táborníků je určena pro chlapce ve věku odpovídajícímu druhému stupni základní školy. Náplní jejího dobrodružného programu jsou nejrůznější aktivity v přírodě, turistika, získávání nových dovedností a všestranný rozvoj. Jako vlastní cíl se bere zejména samostatnost a sebeovládání.

V čase podzimních prázdnin a Velikonoc jezdíme na vícedenní výlety s holkami, občas vyrazíme na jednodenní či víkendový výlet nebo vandr. „Vrcholem sezóny“ je samozřejmě tábor, kde Táborníky čeká bohatý - a také náročný - program.

KDO NÁS VEDE?

Lukáš Radovanský

Lukáš

TEL.: 731 763 442_ MAIL.: lukas.radovansky@seznam.cz

Aleš Procházka

Aleš

TEL.: 602 212 639_ MAIL.: ales3231@gmail.com

Eliška Košťálová

Eliška

TEL.: 724 715 099_ MAIL.: eliskakostal@seznam.cz

Please reload