top of page

O NÁS

ONAS

Existujeme přes padesát let a není to jen pozitivní vztah k přírodě, co nás spojuje.

 

Radotínský turistický klub (dále jen RTK) je občanské sdružení vedené od r. 1991 v registru MV ČR. RTK je dobrovolnou organizací, která navazuje na činnost turistického odboru TJ Spartak Radotín, který v Radotíně působil od r. 1970. Sdružuje zájemce o turistiku především z Radotína a okolí.

Členská základna je tvořena dívčími a chlapeckými družinami rozdělenými podle věku. Oddíl však sdružuje i dospělé členy. Hlavním cílem oddílu je snaha o aktivní využití volného času, rozvoj tělesné i psychické zdatnosti, poznávání vlasti a přírody a jejich ochrana. Svým členům zabezpečuje oddíl turistický a společenský program.

CO

DĚLÁME

Jak Vám již vyplynulo z názvu, je náš oddíl zaměřen na turistiku. Bylo by však velkou chybou si myslet, že čas trávíme pouze chozením na výlety. Naše činnost je totiž pestrobarevná. Pojďme si tedy říci, co obsahuje.

Během celého roku probíhají jednou týdně hodinu a půl dlouhé schůzky (děti jsou rozděleny podle věku), na kterých se hrají různé sportovní, vědomostní, zábavné či logické hry (úměrné věku dětí). Na schůzkách děti též získávají praktické znalosti ohledně turistiky (např. jak si správně zabalit batoh na výlet, jak správně používat mapu i rozdělat oheň) a přírody (např. jak se v přírodě chovat a chránit ji).

Jak bylo výše zmíněno, tak k turistice patří výlety. Ty pořádáme zhruba jednou za měsíc. Jsou buď jednodenní, nebo vícedenní. Z vícedenních bych vyzdvihl tzv. podzimky a velikonoce, kdy v rámci podzimních a velikonočních prázdnin vyjíždíme na několik dní ven z Prahy. Jsme ubytováni buď v nějaké ubytovně či chalupě. Přes den chodíme na výlety, večer hrajeme různé hry, zpíváme u kytary apod.

Z HISTORIE

V roce 1971 byly v Československu zakázány skautské oddíly. Také v Radotíně skončily po dvou svobodných letech svou činnost oddíly chlapců i děvčat. Skautští vedoucí, ač neradi, se podřídili a děti se přestaly scházet. Oddíl Vlčat, nejmladších chlapců, vedl Baghýra – ing. Václav Skála, velký idealista, plný fantazie a nezdolné energie. Jeho napadlo pokusit se překonat nepřízeň doby pod křídly turistického oddílu.

bottom of page