top of page
SEDY VLK

Šedý vlk

K
DRUZINY
VLCCI

VLČCI

Družina vlčků je určena pro chlapce od první do páté třídy základní školy a slouží mimo jiné jako příprava pro další činnost v oddílu. Po absolvování čtvrté nebo páté třídy (podle momentální situace) chlapci obvykle přechází do družiny táborníků.

Činnost v družině vlčků je zaměřena především na začlenění chlapců do kolektivu a rozvíjení tělesných a duševních schopností. Také se pokoušíme chlapce do jisté míry naučit samostatnosti. Převážná část schůzek je proto věnována hrám, ve kterých je často nutná spolupráce, či naopak pouze vlastní schopnosti. Zbytek času je určen duševně náročnějším činnostem, jako jsou práce s mapou a buzolou, učení uzlů, morseovka, základy historie naší země či poznávání rostlin, hradů a zámků. Chlapci mají také v průběhu roku možnost plnit zkoušky Stříbrné a Zlaté stopy, kde si mohou poměřit své schopnosti s ostatními kamarády. Jako motivace slouží mimo jiné celoroční bodování, které se vyhlašuje na závěrečném sněmu........

TABORNICI

TÁBORNÍCI

Družina táborníků je určena pro chlapce ve věku odpovídajícímu druhému stupni základní školy. Náplní jejího dobrodružného programu jsou nejrůznější aktivity v přírodě, turistika, získávání nových dovedností a všestranný rozvoj. Jako vlastní cíl se bere zejména samostatnost a sebeovládání.........

KADETI

KADETI

Družina kadetů je určena pro táborníky, kteří jsou starší 15 let. Program družiny kadetů je veden volnějším způsobem a je zaměřen na přípravu na vedení a odbornou činnost (plnění kadetských zkoušek).

Členové této družiny se řídí Velkým zákonem a Velkým slibem. Mimo svou činnost v družině Kadetů pomáhají při vedení jednotlivých družin a totemů, při zajišťování různých kmenových akcí........

STRÁŽCI

Do této družiny jsou přijímáni bývalí členové družiny kadetů starší 18 let, kteří by měli mít splněné kadetské zkoušky. S přijetím nového člena do družiny strážců musí souhlasit všichni členové této družiny.

Jednotliví členové působí jako náčelníci kmene a podílí se na vedení ostatních družin....

STRAZCI
bottom of page